Temel Afet Bilinci Eğitimi


AMAÇ : Kendimizi ve çevremizdekileri gelecek bir afete hazırlamak için, afet bilincini yükseltmek, alınacak önlemlerle afet riskinin azaltılacağı bilgisini yaymak.

EĞİTİM SÜRESİ : 4 Saat (20 -25 kişilik gruplar halinde)

KAPSAM

Afetin tanımı Doğal afetler nelerdir ?
İnsan kökenli afetler nelerdir ?
Afetin büyüklüğünü etkileyen faktörler nelerdir ?
Afetlerin özellikleri ve sonuçları nelerdir ?
1- Zarar azaltma
2- Hazırlıklı olma
3- Olaylara müdahale
4- İyileştirme

DEPREM TEHLİKELERİ VE RİSKLERİ
• Deprem öncesi yapılması gerekenler nelerdir ?
• Deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler nelerdir ?