Söndürme Ekibi Eğitimi


Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi Eğitimi Amacı: Acil durum yönetim planı kapsamında oluşturulan yangınla mücadele (Söndürme) ekiplerinin yangın ve acil durumlarda etkin mücadele edebilmesi konusunda eğitilmesidir.

Eğitime Katılacaklar : Tesislerde oluşturulan Acil Durumlara müdahele ekipleri Yangınla Mücadele ekplerinde görev alan tüm personel. (Maksimum 20 kişi)

Verilecek Sertifika : Katılımcılara ‘’ Acil Durum Müdahale Ekipleri – Yangınla Mücadele Ekibi Eğitimi‘’ verilecektir.

Süre : 1 Gün / 8 Saat

KAPSAM

Temel yangın eğitimi
Yangın Acil durum tanım ve kapsamı
Yangın Acil Durum Planının Hazırlanması
Yangınla mücadele organizasyonu
Söndürme Ekipleri oluşturulması ve görevleri
Kurtarma Ekipleri oluşturulması ve görevleri
İlkyardım Ekipleri oluşturulması ve görevleri
Koruma Ekipleri oluşturulması ve görevleri
Yangınla mücadele yöntemleri
Yangın anında tahliye ve Yöntemleri
Ekipler arası koordinasyon ve iletişim
Portatif Yangın söndürme cihazlarının kullanılması
Otomatik Yangın Algılama ve söndürme Sistemlerinin Kullanılması
Yangınla mücadele malzemeleri ve koruyucu
donanımlar
Yangının ilerlemesi ve safhaları
Yangın riski oluşturan potansiyel tehditler
Yangın yerinde Tehlike kaynakları ve riskler
Yangın sonrası yapılacak işler