Acil Durum Koordinatörü Eğitimi


Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

İşletmede mevcut olabilecek tüm Acil durumları yönetmek.
Acil durumlarda yerel acil servislerle iletişime geçilmesini sağlamak.
Söndürme olayının yapıldığı yer dışında kalan tüm işletme alanlarındaki yönetimi sağlamak.
Tüm acil durum hakkında bilgi sahibi olarak olayı yönetmek
Acil durum sonrasında ekip liderlerinin acil durum raporlarının oluşturulmasını sağlamak.

Alınması gereken eğitim:

1-Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum Planı Eğitimi
2-İleri Yangın Eğitimi
3-Söndürme Ekibi Eğitimi
4-Kurtarma Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Emniyet Ekibi Eğitimi
7-Ekip Liderliği Eğitimi

Hedef Kitle:

Acil Durum Koordinatörü
Söndürme EkipLlideri
Kurtarma Ekip Lideri
Emniyet Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi:

Her bir grup için 8 Saat (1 Gün)