Acil Durum Ekip Liderleri Eğitimi


Acil Durum Müdahale Ekibi Liderleri Eğitiminin Amacı;

İş yerlerinde uygulamaya geçirilecek acil durum eylem planlarının kontrolü, eksiklerinin giderilmesi ve teorideki acil durum eylem planlarının uygulanmasının sağlanmasıdır.

Acil Durum Müdahale Ekibi Liderleri Eğitiminin Hedefleri;

• Acil Durum Planının hazırlanması (Mevcut planların kontolü)
• İlgili mevzuat hakkında bilgilendirme
• Çalışanların ACİL MÜDEHALE EKİPLERİNİN EĞİTİMİ Uygulamaların tatbik edilmesi
• Acil Durumlarda müdahale ve iletişim

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri;

• İşletmede mevcut tüm Acil durumlarda ekipleri yönetmek.
• Acil durum sonrasında acil durum raporunu oluşturmak.
• İşletmede meydana gelebilecek acil durum senaryolarının pratik uygulamasını yapmak.

Alınması gereken eğitimler;

1-Temel Yangın Eğitimi
2-Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekibi Eğitimi
3-Arama, Kurtarma Ekibi Eğitimi
4-Tahliye Ekibi Eğitimi
5-İlkyardım Ekibi Eğitimi
6-Koruma Ekibi Eğitimi
7-Haberleşme Ekibi Eğitimi
8-Ekip Liderliği Eğitimi

Eğitim İçeriği;

• Tesiste oluşması muhtemel acil durumların tanımlanması, tehlikeler, zararlar ve koruma önlemleri
• Acil durum yönetim planının anlatılması
• Müdahele ekiplerinin yapıları
• Müdahele ekiplerinin görev ve sorumlulukları
• Acil duruma müdahale prosedürleri
• Bireysel görev ve sorumluluklar
• Bir acil durumda ekip elemanlarının bulunacağı yerler
• Müdahele ekiplerinin kullanılması gereken ekipmanlar, malzemeleri ve özellikleri
• Malzemelerin bulundukları yerler ve kullanımı
• Kişisel koruyucu donanımlar ve özellikleri
• Ekiplerin katılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Ekip malzeme bakımı
• Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları
• Senaryolar üzerinden Emniyet ekibi uygulamaları yaptırılması
• İşletmede karşılaşabilecek acil durumlara yönelik senaryolar üzerinden tüm ekip liderleri ve acil durum koordinatörünün hareket tarzlarının geliştirilmesi
• Tüm personelin katılımıyla yapılması gereken tatbikatlar ve özellikleri
• Acil ekiplerin listelerini güncel tutma, değişiklik durumunda eğitim verme
• Telsiz ile irtibat kurmayı öğrenmek
• Acil durumda ihbar ve iletişim
• Uyarı, alarm ve haberleşme prosedürleri
• Acil ve planlı durdurma talimatları
• Tahliye güzergahları, toplanma noktaları, sığınaklar ve özellikleri
• İşletme içi kroki ve adres çalışması yapmak
• Tesis tahliyesi, Acil durum sonrası gerekiyorsa tesisin kapatılması yöntemleri

RİSK ANALİZİ ESNASINDA GELİŞTİRİLEN SENARYOLAR EĞİTİMLERE TEMEL ALINMAKTADIR.

Hedef Kitle:

Acil Durum Koordinatörü
Yangınla Mücadele (Söndürme) Ekip Lideri
Arama Kurtarma Ekip Lideri
Koruma Ekip Lideri
İlkyardım Ekip Lideri

Eğitim Süresi:

Her bir grup için 8-16 Saat (1/2 Gün)