İlk Yardım Eğitimleri


Tek şansımız varken, onu kullanmayı bilmek “Hayata dönmek” demek ise; bu hayattaki en önemli “eğitim” olmaz mı ? Sözünü ettiğimiz ve bilinmesi gereken bu eğitim, ilkyardım eğitimi dir. Hayatı tehlikeye düşüren durumlarda, sağlık görevlisi gelinceye kadar ve ilaç kullanılmadan yapılan uygulamalar “ilkyardım” olarak tanımlanmaktadır.Unutulmamalıdır ki, erken dönemde ve doğru şekilde uygulanacak ilkyardım, hayat kurtardığı gibi kalıcı sakatlıkları da önlemektedir.
18 mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilkyardım yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan işletme personelinin %5 i, ağır ve tehlikeli işlerde ise %10 u sertifikalı ilkyardım eğitimi almış olması yasal zorunluluktur.

Temel İlkyardım Eğitimi;

Kanunen zorunludur ve eğitim süresi, 2 gün / 16 saattir.Bu zorunluluğun ayrıntıları ise; 18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilkyardım Yönetmeliğinin 16.maddesine göre; tüm kurum ve kuruluşlarda çalışma koluna göre istihdam edilmekte olan, işletme personelinin %5’i, Ağır ve Tehlikeli işler kapsamında bulunan iş yerlerinde ise %10 ‘u, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden, ilk yardım Sertifikası almış, ilkyardımcının bulundurulması zorunludur.

 • Uluslararası standartlar ve Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun ilkyardım Eğitimi kurslarımız 15 yaşını dolduran, okuma-yazma bilen herkese açıktır.
 • Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
 • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, ilk yardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.
 • Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere ‘ilkyardımcı Sertifikası ve Kimlik Kartı’ verilmektedir.
 • Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır.
 • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir.

Standart İlkyardım Eğitimi;

5 gün / 40 saattir ve Temel ilkyardım Eğitiminden daha ayrıntılı ve uygulamalı eğitim almak isteyen, tüm katılımcılara yönelik hazırlanmış bir eğitim programıdır.

 • Kurs günleri ve saatleri kursu talep eden kişi ya da kurumun talebine göre esnek olarak düzenlenebilir.
 • Eğitimler, Sağlık Bakanlığınca onaylı, eğitimci sertifikasına sahip, deneyimli eğitimciler tarafından verilmektedir.
 • Eğitimin içeriği uluslararası standartlarda ve kriterlere göre belirlenmiş olup, Sağlık Bakanlığıca onaylanmış, ilkyardım Yönetmeliğinde yer alan içeriğe uygundur.Eğitim sonrası yapılan teorik ve pratik sınav sonrası, katılımcılara Sağlık Bakanlığı Onaylı ve üç yıl geçerli olmak üzere “ilkyardımcı Sertifikası” ve “ilkyardımcı Kimlik Kartı” verilmektedir.
 • Bireysel katılımlı eğitimler 10 kişiden az gruplar için olup, Eğitim Merkezimizde yapılmaktadır.
 • İşletmelere yönelik olan eğitimlerimiz işletmenin isteği doğrultusunda, işletmenin kendi eğitim salonunda veya eğitim merkezimizde verilmektedir.

Özel İlkyardım Eğitimi;

Çözüm ortağı olduğumuz kurumların ihtiyaç duyduğu kendi kurumsal şartlarına özel eğitimlerdir. Çözüm ortağı olduğumuz kurumlarla beraber eğitim içeriği, günleri ve süreleri belirlenerek oluşturulur.

İlkyardım Güncelleme Eğitimi;

TC Sağlık Bakanlığı Onaylı Temel ilkyardım sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir.İlkyardım Güncelleme Eğitimi; 1 gün / 8 saat süren ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir eğitimdir.Sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur. ilkyardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilk yardım sertifikası ve ilk yardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.

İzmir ilinde yapılacak sertifikalı ilkyardım eğitim ücretlerinin tespiti için oluşturulan il komisyon kararları TC Sağlık Bakanlığı’nın 06.10.2010 tarih ve 40527 sayılı makam olurları ile onaylanmıştır.

Ayrıntılı Bilgi için; www.ilkyardimegitimiizmir.com sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.